Olympiády 2015-2016

 

                    Výsledky školního kola olympiády z dějepisu

                        Školní rok 2015-2016

Fikarová Tereza                4.0                    48 bodů

Šlaufová Magdaléna          3.0                    64 bodů

Matějková Natálie             4.0                    60 bodů

Maťátková   Jana              4.0                    70 bodů

Šimůnková Ludmila          4.0                    51 bodů

Šimůnková Karolína          3.0                    27 bodů

Šimek Tony                      3.0                     67 bodů

Kořínková Kateřina           3.0                    58 bodů

Machačková Tereza          3.0                     66 bodů

Tvrzníková Anna              3.0                     31 bodů

Koťátko Jan                     3.0                      63 bodů

Zahradník Aleš                 4.0                     56 bodů

Maximální počet bodů byl 80.

Do okresního kola postupují :         Maťátková Jana / kvarta/

                                                        Šimek Tony/ tercie/

                                                        Machačková Tereza /tercie /

Náhradníci : Šlaufová Magdaléna, Koťátko Jan

 

Všem účastníkům děkujeme za pěkné výsledky, blahopřejeme  a postupujícím do okresního kola přejeme hodně úspěchů.

                                                 Předmětová komise D, Z, ZSV

 
Školní kolo olympiády z dějepisu se uskuteční v pondělí 23. 11. 2015. Tematické zaměření letošního ročníku má název "Po stopách Lucemburků aneb za císařskou korunou". Olympiáda je určena pro žáky tercie a kvarty. Těšíme se na vás, přijďte prověřit své znalosti. 
 
Za komisi D, ZSV, Z
Jana Štefánková