Vítejte na stránkách komise dějepisu, zeměpisu a společenských věd. Doufáme, že zde najdete potřebné informace a podněty z našich oborů. V případě potřeby neváhejte a kontaktujte nás.

Váš zájem nás těší.

 

 

Dějepis 

Klíčem k správnému uchopení podstaty našich dějin není pouhá znalost faktů a historických událostí, ale především porozumění a pochopení souvislostí. Naším cílem je podporovat, ovlivňovat a utvářet historické myšlení našich studentů.

Moderní výuka dějin rovněž klade důraz na osvojení metod a forem historické práce. Od důsledné práce s mapou přes interpretaci sekundární literatury až k přímé práci s prameny - díky přítomosti Státního okresního archivu Semily v našem městě mají studenti možnost pracovat s autentickými historickými materiály.

Zeměpis

Geografie (z řeckého γεός geos pozemský, zemský + γράφειν grafein psáti), česky též zeměpis, je věda studující prostorové rozšíření jevů na Zemi (přesněji části Země, nazývané "krajinná sféra"), jejich vzájemnou interakci a vývoj v čase. Označení se poprvé objevuje ve 3. stol. př. n. l. v díle Geografíka sepsaném Eratosthenem z Kyrény. Geografie se dělí na fyzickou geografii, sociální geografii, regionální geografii a kartografii.

Více na: https://giogeografie.webnode.cz/


Základy
společenských věd

Základy společenských věd zahrnují humanitní předměty, které svým obsahem ze sebe vycházejí nebo se prolínají. Vyučují se od 1. do 4. roč. (resp. od kvinty do oktávy) a navazují na občanskou výchovu vzdělávacího programu nižšího gymnázia a základní školy.

Studenty ve výuce vedeme k vytváření vlastních postojů, používání věcných argumentů a názorové toleranci. V hodinách jsou otevírány debaty na aktuální společenská domácí i mezinárodní témata.

V hodinách  ZSV a SVS několikrát během školního roku před studenty předstupují významné osobnosti z oblasti společenských věd, kultury a žurnalistiky. Vyučující ZSV spolupracují s filmovým klubem v Semilech. Zde vytvářejí dramaturgii sezonních cyklů a závažná společenská témata přenášejí do svých hodin.

Studenti se v 1. r. a částečně ve 2. r. seznamují se základy psychologie, ve 2. r. se základy sociologie, ve 3. r. se základy politologie, práva a ekonomie. 4. ročník je pak celý věnován úvodu do filosofie.

Společenskovědní seminář pro studenty 3. a 4. ročníku je věnován vážnějším zájemcům o vysokoškolské studium společenských oborů. V prohloubené podobě se seznamují s vybranými disciplínami psychologie, sociologie a filosofie.
Novinky

Dějepisná olympiáda-umístění

09.12.2019 11:46
Dne 18. 11. proběhlo školní kolo olympiády z dějepisu. Soutěžilo se vedvou kategoriích.Výsledky:Kategorie I.1. Klára Housová (41b.)2. Jindřich Mlejnek (38b.)Kategorie II.1. Jan Řehák (48b.)2. Šimon Zonyga (44b.)3.-4. Jana Maťátková (43b.)3.-4. Vojtěch Hlava (43b.)

Olympiáda v dějepise

13.11.2019 11:29
Dne 18. 11. proběhne školní kolo olympiády z dějepisu. V obou kategoriích budeme soutěžit 3. a 4. vyučovací hodinu ve učebně 4.O.Všem soutěžícím přejeme mnoho úspěchů.

Vědomostní internetová soutěž pro žáky ZŠ a SŠ LK u příležitosti 800 let od narození sv. Zdislavy

04.11.2019 11:26
Zadání 1. kola, doporučená literatura a přihlašovací formulář dostupné...

Cesta proti času

22.10.2019 13:06
Tradiční soutěže "Cesta proti času" se zúčastnilo z primy a sekundy celkem 11 družstev (21. 10.). Naši studenti dosáhli opět výborných výsledků - tým sekundy (Vendula Sisrová, Nikola Slabá, Barbora Novotná) skončil na druhém místě, tým primy (Trýznová Barbora, Mojžíšová Darja, Háková Veronika)...

Provence inspirující

31.10.2018 18:20
Ve dnech 8. až 12.října se studenti převážně literárního, společenskovědního a historického semináře zúčastnli již tradičního podzimního putování literabusem, tentokrát do jihofrancouzské Provence. Sledovali stopy spisovatelů (Daudet, Pagnol, Mayle, Camus), malířů (van Gogh, Cézanne), antické...

Úspěšná Cesta proti času

31.10.2018 18:11
Tradiční soutěže „Cesta proti času“ se zúčastnilo z primy a sekundy celkem 11 družstev (22. 10.). Naši studenti dosáhli výborných výsledků – obsadili nejen první místo, ale i dalších 7 v první desítce. Zaslouží si poděkování a gratulaci.

Okresní kolo olympiády

13.03.2018 15:40
Ve středu 17. ledna proběhlo na ZŠ Dr. Fr. L. Riegera okresní kolo dějepisné olympiády. Naše gymnázium reprezentovali M. Hejduk (6. místo) a T. Chmelík (7. místo) z kvarty a S. Parkánová (13. místo) z tercie. Do krajského kola náš zástupce nepostupuje.

Školní kolo olympiády z D

23.11.2017 09:52
Ve středu 22.11. se konalo školní kolo olympiády z dějepisu. Téma letošního ročníkubylo " To byla první republika, aneb Československo v letech 1918-1938". Z jedenáctiúčastníků z tercie a kvarty prokázali nejlepší znalosti Matěj Hejduk (4.0), Sára Parkánová (3.0) a...

Cesta proti času

03.11.2017 11:32
V letošním jubilejním X. ročníku tradiční týmové soutěže "Cesta proti času" naši žáci z primy a sekundy opět uspěli a své gymnázium dobře reprezentovali. Ve velké konkurenci dosáhli nejlepšího umístění Barbora Zahrádková, Adéla Brádlerová, Iveta Bělonohá (všechny prima, 1. místo), Ondřej...

Krajské kolo Dějepisné soutěže

12.04.2017 14:27
Krajské kolo Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR proběhlo v Liberci dne 5. 4. 2017. Letos na téma Léta strachu i nadějí (1949-1967). Otázky byly cílené nejen na tzv. velké dějiny, ale do všech oborů lidské činnosti, jako je hudba, literatura, sport, věda i každodennost.Naše gymnázium...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>