Maturity - aktuální témata pro školní rok 2018 - 2019


giosm.cz/node/634
 

1. Pravěk - vývoj ve světě a na našem území (periodizace,charakteristika období, naleziště)

2. Starověký Egypt, Mezopotámie, Čína, Indie (historická geografie, vývoj společnosti, charakteristika těchto kultur, rozdílnost podmínek Předního Východu a Evropy, kultura a věda)

3. Starověké Řecko

4. Antický Řím

5. Románská kultura, franská říše, Karel Veliký, byzantská a arabská říše, pronikání Arabů do Evropy

6. První státní útvary na našem území (Sámova říše,Velká Morava, počátky českého státu do 12. století)

7. Evropa ve 12.- 15. století, konflikt Anglie a Francie, stoletá válka a válka dvou růží

8. Český stát za posledních Přemyslovců, vznik měst

9. Český stát za Lucemburků, gotika

10. Husitská revoluce

11. Český stát za Jiřího z Poděbrad a Jagellonců, renesance

12. Nástup Habsburků na český trůn, české země v 16. a 17. století

13. Anglická a nizozemská revoluce

14. Třicetiletá válka: příčiny, průběh a důsledky, významné postavy a bitvy, baroko

15. Francouzská revoluce, napoleonské války, Vídeňský kongres

16. Marie Terezie, Josef II., národní obrození

17. Vznik USA, občanská válka

18. Sjednocení Německa a Itálie

19. České země a jejich pozice v habsburské monarchii 1848 - 1918

20. První světová válka: příčiny, průběh, důsledky, vývoj v Rusku

21. První republika, TGM, hospodářská krize

22. Mnichovská krize, rozpad ČSR, český vnitřní odboj a zahraniční akce v letech 1938 - 1945

23. Nástup fašismu a 2. světová válka

24. Politické uspořádání světa po roce 1945, vznik mezinárodních organizací, bipolarizace světa

25. Československé dějiny po 2.světové válce, vývoj v letech 1945 až do devadesátých let 20. stoletíVytvořte si vlastní stránky zdarma: https://www.webnode.cz