Složení komise:

Sekce dějepisná

Mgr. Jan Hortvík, předseda komise

Mgr. Jana Štefánková

Mgr. Soňa Jarolímková-Římková

Mgr. Aleš Zahradník


Sekce společenskovědní

Mgr. Pavel Nečaský, výchovný poradce

Mgr. Petr Pýcha

Mgr. Stanislav Ulvr, metodik prevence


Sekce zeměpisná

Mgr. Lukáš Rambousek

Mgr. Radim Berka

Mgr. Stanislava Bradnová