Olympiády

Dějepisná olympiáda je soutěž vycházející z obsahu vzdělávacího oboru dějepis v rámcových vzdělávacích programech a organizovaná jako cílevědomá vzdělávací aktivita založená na systematické práci s talentovanými žáky zejména 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií, 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií.

 

Dějepisná olympiáda je postupovou soutěží, má 1 kategorii a člení se podle soutěžních kol (školní, okresní, krajské a celostátní). Zadání pro jednotlivá kola vytváří ústřední komise Dějepisné olympiády.

 

  • Soutěž je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně.
  • Každý rok se koná celostátní kolo v jiném místě ČR.
  • Každý ročník má jiné tematické zaměření jednotné pro všechna kola, jež se liší jen svou náročností.

Příklady témat:

  • Technická památka v našem regionu
  • Zločin a trest v českých dějinách – od sv. Václava k Miladě Horákové
  • Trochu méně známí čeští cestovatelé aneb nebyl jen Hanzelka a Zikmund
  • Osobnosti české a moravské kultury – od národního obrození do konce 1. republiky"
  • Doba hradů a zámků v Čechách a na Moravě

 


Zdroj: www.nidm.cz