Exkurze do Francie červen 2015

04.03.2015 16:20

Exkurze do Provence ve Francii

se uskuteční ve dnech 8. – 13. června 2015 (pondělí – sobota)

 

 

         Účastní se studenti sekundy až septimy, prvního až třetího ročníku GIO.

 

Programová náplň doplňuje výuku v předmětech: Francouzský jazyk, Dějepis, Zeměpis, Výtvarná výchova, Dějiny výtvarné kultury

Program:

 

1. den: odjezd časně ráno (přes Německo do Francie do Lyonu, prohlídka města, nocleh)

2. den: snídaně, Pont du Gard, Avignon, Arles, nocleh

3. den: snídaně, Senanque, Roussillon, Lourmarin, nocleh

4. den: snídaně, kaňon du Verdon, Quinson, Moustiers, nocleh

5. den: snídaně, prohlídka Nice, krátká zastávka v Éze, noční transfer

6.den: příjezd do ČR

 

Pedagogický dozor: Mgr. Lenka Škrlíková, Mgr. Jana Štefánková, PhDr. Ivona Riegrová