Školní kolo olympiády z dějepisu

10.02.2017 13:06

Školní kolo olympiády z dějepisu se uskutečnilo 22. listopadu. Olympiády se zúčastnilo 11 žáků ze tříd tercie a kvarta. Letošní ročník je zaměřen na osobnost Marie Terezie a Habsburky 18. století. Nejlepší znalosti letos prokázali tito studenti: Matěj Hejduk z tercie, Tony Šimek a Matyáš Vízner z kvarty, kteří postupují do okresního kola. Blahopřejeme a doufáme, že v okresním kole se jim bude také dařit.